Avís Legal

TERMES I CONDICIONS DE SERVEI

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les pàgines de pc10.cat són propietat de PC10 Serveis Informàtics SCP (en endavant pc10.cat) CIF J-55.608.376 i domicili a Camí Reial, 17 3a Planta, Oficina 5 – Espai Empresarial de l’Eina – 43700 El Vendrell (Tarragona) .

Dades de Contacte:

Telèfon: 657 131 911  /   877 06 08 70

E-mail: info@pc10.cat

Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegeixi el següent avís legal, tenint present que si continua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.

L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines d’acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, pc10.cat serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.

pc10.cat exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó d’aquests. L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot allò exposat les mateixes sense l’autorització expressa de pc10.cat.

L’usuari, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de pc10.cat, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de forma que rivalitzi de manera deslleial amb pc10.cat o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’usuari es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d’aplicació.

pc10.cat es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

pc10.cat és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació, el codi PHP i HTML, els applets de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Així mateix, pc10.cat és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren pc10.cat o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

pc10.cat es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de pc10.cat. En cap cas, pc10.cat serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari dintre d’aquestes pàgines.

pc10.cat, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

pc10.cat seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

pc10.cat garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari oa tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a pc10.cat, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix oa fallades que afectin a operadors oa una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’usuari. El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

pc10.cat es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

pc10.cat no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per pc10.cat.

pc10.cat utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, pc10.cat no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.

pc10.cat assenyala l’existència de “cookies” a la seva pàgina web.

CONDICIONS DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA REMOTA DE PC10 I / O DESCÀRREGA DE PROGRAMARI A TRAVÉS D’ALGUNA DE LES NOSTRES PÀGINES DEL WEB.

Llegiu aquest document detingudament abans fer ús d’aquest servei i de facilitar la contrasenya d’accés remot al personal tècnic.

Ús del equip del Client:

Pel present servei, consentiu que el Programari d’Accés remot utilitzés recursos de l’ample de banda i el processador de la seva propietat, a fi de facilitar la comunicació entre l’equip de l’usuari i pc10.cat

Protecció de l’equip (recursos) de l’usuari:

Vostè comprèn que farem els esforços que siguin tècnicament raonables per a protegir la privacitat i integritat de la comunicació i dels recursos de l’equip de la seva propietat. No obstant això, reconeix i accepta que pc10.cat no pot atorgar cap garantia al respecte.

Informació confidencial de l’Accés Remot:

Vostè accepta dur a terme sempre tots els passos que siguin raonables per protegir i mantenir reservada tota informació confidencial.

Informació Confidencial i Privacitat del Client:

pc10.cat es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de la informació personal i / o empresarial del Client.

comunicació:

En descarregar i executar el programari d’accés remot, li permetrà a vostè comunicar-se amb pc10.cat

Garantia de comunicació:

pc10.cat no pot garantir poder comunicar sempre amb el nostre Servei Tècnic, que podrà fer-ho sense interrupcions, demores o errors afins a la comunicació, ni que totes les seves comunicacions seran transmeses correctament. pc10.cat en cap cas serà responsable de tals interrupcions, demores ni cap altre tipus d’omissions experimentades durant comunicacions a través del programari d’accés remot.

declaració:

Vostè declara i garanteix que està degudament autoritzat a utilitzar i atorgar accés al nostre servei tècnic a intervenir, vostè declara i garanteix que complirà en tot moment amb la llei, norma i política que pugui regir l’ús del Software instal·lat a l’equip i del programari d’accés remot.

Absència de Garantia:

El programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines es proveeix en el seu estat actual i sense garanties de cap tipus. pc10.cat no ofereix de manera explícita, implícita ni jurada, garanties, afirmacions ni declaracions de cap tipus pel que fa al programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines, la qual cosa inclou, entre d’altres aspectes, garanties relatives a la qualitat, rendiment, absència d’infraccions, comercialització o aptitud per a l’ús o propòsits particulars. Així mateix, pc10.cat no declara ni garanteix que el programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines estarà sempre disponible, accessible i complet ni que serà segur o necessari. Tampoc declara ni garanteix que no patirà interrupcions o demores, com tampoc que està lliure d’errors o que funcionarà sense pèrdua de paquets. pc10.cat tampoc garanteix connexions ni transmissions cap a Internet, ni la qualitat de les trucades de veu ni les realitzades per mitjà del programari d’accés remot.

Risc personal del Client:

Vostè reconeix i accepta que la totalitat del risc resultant de l’ús o rendiment del programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines corre pel seu compte, segons ho permetin les lleis .

Descàrrec de Responsabilitat:

Vostè descarregarà el programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines de forma gratuïta des de la pàgina de l’autor. Per tant, vostè reconeix i accepta que pc10.cat no tindrà cap responsabilitat en relació al programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui tot i ser des de la nostra web oa través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines, segons s’estipula a continuació.

Limitació de Responsabilitat:

En cap cas pc10.cat, ni el seu personal seran responsables, ja sigui en un contracte, garantia, greuge (inclou negligència), responsabilitat per producte, ni cap altra forma de responsabilitat, de cap dany especial, incidència o indirecte (entre d’altres, de manera només enunciativa, qualsevol pèrdua de dades, interrupció, fallada de l’equip o pèrdua patrimonial) que sorgeixi de l’ús o incapacitat d’ús del programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines, encara que hi hagi coneixement per part de pc10.cat, les seves empreses afiliades o el seu personal de la possibilitat d’aquest mal.

Recurs legal:

El seu únic dret o recurs legal davant de qualsevol problema o disconformitat amb el programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines, serà deixar d’usar el programari.

Limitacions de Jurisdicció:

A causa de que certes jurisdiccions no permeten algunes de les exclusions o limitacions establertes anteriorment, algunes d’elles poden no regir el cas. Si és així, la responsabilitat estarà limitada tant com sigui possible legalment per la legislació vigent.

Noves versions:

pc10.cat es reserva el dret d’utilitzar, disposar o enllaçar el programa que cregui oportú d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link des d’alguna de les nostres pàgines, L’ús del servei d’accés remot i el programari per part de vostè constitueix la seva acceptació de l’obligació de complir amb les clàusules independentment del programari utilitzat per pc10.cat. Vostè reconeix i acorda llegir periòdicament la versió més recent d’aquestes condicions.

Condicions completes:

Les clàusules i condicions d’aquest text constitueixen la totalitat de les normes d’ús entre vostè i pc10.cat respecte al que aquí tractat, i revoquen i reemplacen tot conveni o condicions anteriors sobre aquestes estipulacions, independentment de quina sigui la forma de tals instruments .

Invalidesa parcial:

Si alguna de les clàusules o disposicions d’aquest document es considera invàlida, nul·la o no executable, ja sigui en la seva totalitat o en una situació específica, la resta de les condicions tindrà la seva plena vigència i efecte.

Absència de renúncia a drets:

El fet que pc10.cat no exigeixi el compliment d’alguna disposició d’aquest document en algun moment no afecta de cap manera el seu dret d’exigir en un altre moment, llevat que hi hagi una renúncia explícita al respecte per escrit i signada per pc10.cat

Prohibició de cessió per part del Client:

Vostè té prohibit cedir el servei d’assistència remota o qualsevol altre dret adquirit pel present.

Lleis Vigents:

Aquest contracte es regirà i interpretarà segons les lleis d’Espanya, amb exclusió de les disposicions relatives a conflictes de lleis d’Espanya i de les del seu estat o país actual de residència.

Jutjat competent:

Tot procediment legal que sorgeixi o es relacioni amb els nostres serveis estaràn subjectes a la competència del jutjat de El Vendrell (Tarragona).

Vostè reconeix haver llegit les condicions i comprèn els drets, obligacions, clàusules i condicions aquí estipulades en fer ús del servei i en descarregar i executar el programari d’accés remot o qualsevol altre programari que descarregui des de la nostra web o a través d’un enllaç o link, vostè accepta expressament regir-se per les clàusules i condicions i atorgar a pc10.cat els drets establerts en el present document.

Abrir chat
1
Hola👋, si necesitas algo estamos por aquí para charlar por WhatsApp, no te quedes con la duda😛
Powered by